Usvojene razvojne i podsticajne mere agrarne politike

ponedeljak, 14 april 2014 15:32

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo kao i Pravilinik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo sa ciljem unapređenja proizvodnje kroz stimulisanje nabavke određenih inputa za proizvodnju.

 
Regresiranje inputa u poljoprivrednoj proizvodnji predstavlja jednu od mera agrarne politike koja je efikasan model u podsticanju produktivnosti proizvodnje odnosno povećanje prosečnih prinosa po jedinici površine i konkurentnosti poljoprivrednog gazdinstva i proizvedenih poljoprivredih proizvoda. Mere su namenjene proizvođačima primarnih poljoprivrednih proizvoda u biljnoj proizvodnji i njima se utiče na smanjenje cene koštanja za proizvođače.  
 
Registrovani poljoprivredni proizvođači (pravna lica, preduzetnici i fizička lica - nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava) imaju pravo na korišćenje regresa za gorivo (evro dizel, odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1) i đubrivo (azotno đubrivo - AN, UREA, KAN, UAN i SAN, kao i različite kombinacije NPK, NP i PK kompleksnih i mešanih, granulisanih đubriva, koje u svom sastavu imaju više azota) ako u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine, ove inpute kupe za radove u poljoprivredi. 
 
Svako registrovano gazdinstvo ima pravo na 3.000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva i 3.000 dinara po hektaru za kupovinu mineralnog đubriva. Regres za kupljeno gorivo odobrava se u visini od 50 dinara po litru kupljenog goriva odnosno odobrava se regres u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva.
 
Zahtevi za ostvarivanje prava za regres za gorivo odnosno đubrivo podnose se jedanput godišnje u dva primerka Ministarstvu finansija - Upravi za trezor i to u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Poljoprivrednici su u obavezi da uz zahtev za regres prikažu i fiskalne račune kupljenog inputa. 
 
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 14 april 2014 15:55
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)
Pročitano 857 puta

KALENDAR AKTIVNOSTI

VREMENSKA PROGNOZA

CRKVENI KALENDAR

KURSNA LISTA

Konvertor valuta

Cene Septembar 2015